kwalifikacja zawodowa kierowcy

Kwalifikacja Wstępna

kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla osób, które nie posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i nie uzyskali odpowiedniego wieku ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy:

  • przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E.
  • przed ukończeniem 23 roku życia w przypadku kategorii D,D+E.

Dla pozostałych kierowców stosujemy przepisy odnośnie szkolenia okresowego lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

 

 

Kurs kwalifikacji wstępnej

Kwalifikacja zawodowa kierowcy to kurs przeznaczony dla osób, które chcą pracować w zawodzie świadcząc przewozy samochodowe lub autobusowe. Tym samym zgodnie z dyrektywą unijną kurs kwalifikacji wstępnej zastępuje dawny kurs na przewóz rzeczy lub osób.

Specjalizująca się w organizacji szkoleń dla kierowców Szkoła Jazdy GSszkolenia oferuje kurs kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kierowców zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych w zakresie przewozu rzeczy (kierowcy samochodów ciężarowych, prawo jazdy kat. C lub kat. C+E) lub osób (kierowcy autobusów, prawo jazdy kat. D) zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

 

Do kursu kwalifikacji zawodowej kierowcy organizowanego przez Szkołę Jazdy GSszkolenia może przystąpić osoba:

  • będąca obywatelem PL;
  • nie będąca obywatelem PL, która co najmniej 185 dni w roku przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt);
  • mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym osoba ta nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  • nie posiadająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  • posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Kurs kwalifikacji wstępnej obejmuje:

Kwalifikacja zawodowa kierowcy to kurs składający się z dwóch części – zajęć teoretycznych podstawowych oraz zajęć teoretycznych i praktycznych specjalistycznych. Zajęcia teoretyczne podstawowe realizujemy wspólnie dla bloku kat. C i D, zajęcia specjalistyczne odbywają się w ramach oddzielnych bloków dla kat. C i dla kategorii D.

  • 260 godzin zajęć teoretycznych
  • 20 godzin zajęć praktycznych

Materiał obejmuje zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Badania lekarskie i psychologiczne

Szkoła Jazdy GSszkolenia umożliwia również przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych o braku przeciwskazań do pracy w charakterze kierowcy autobusu lub samochodu ciężarowego. Badania te są wymagane przed rozpoczęciem kursu kwalifikacji zawodowej kierowcy. Osoby bez ważnych badań lekarskich nie są wpisywane na listę kursantów.

Miejsce szkolenia teoretycznego:
GSszkolenia
ul. Fabryczna 110
05-270 Marki

Sprawdź terminy i wyślij zgłoszenie online lub zadzwoń.

Kwalifikację wstępną kierowcy, kurs przewozu rzeczy osób kat C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E realizujemy w miastach: Warszawa, Ząbki, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Marki, Sulejówek

W celu zapisania się na wybrane przez Ciebie szkolenie - wypełni formularz. Skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy Naszą ofertę

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Temat

Treść wiadomości