oryginal

Grupa I

Zapraszamy na kurs, który umożliwi Państwu zdobycie niżej wymienionych uprawnień energetycznych SEP.

Uczestnicy mają do wyboru dowolne urządzenia energetyczne z niżej wymienionych grup. Kurs daję możliwość zdobycia uprawnień zarówno w Dozorze jak i Eksploatacji wymienionych urządzeń.

 

 

Grupa 1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na napięcie znamionowe,

2) sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV, z wyjątkiem urządzeń i instalacji wymienionych w 4 rozporządzenia,
3) sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV,
4) zespoły prądotwórcze o mocy łącznie od 20 kW wzwyż,
5) urządzenia elektrotermiczne,
6) urządzenia do elektrolizy,
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
8 ) elektryczna sieć trakcyjna,
9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9,
11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic

W celu zapisania się na wybrane przez Ciebie szkolenie - wypełni formularz. Skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy Naszą ofertę

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Temat

Treść wiadomości