kurs kat b warszawa

Kurs prawa jazdy kat B

 

ZACZNIJ KURS JUŻ DZIŚ !


ZACZNIJ KURS JUŻ ZA 700 ZŁ i JEŹDZIJ NOWYM HYUNDAIEM I20!!!   RATY 0% !!! 

Nie wymagamy płatności z góry, wpłać 700 zł (RATA I) przy zapisie na kurs i uczęszczaj na zajęcia teoretyczne.

U nas wszystko jest jasne – kolejne raty dla kat. B wyglądają następująco:

RATA II – 600 zł przed rozpoczęciem praktyki

RATA III – 600 zł do 10 godzin praktyki

RATA IV – 600 zł do 20 godzin praktyki

Zapraszamy !!!


Kurs prawa jazdy kategorii B przeznaczona jest dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do prowadzenia samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem autobusu lub motocykla.

Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu:

 • minimalny wiek 17 lat i 9 miesięcy,
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna ( jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat),
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

Kategoria B uprawnia do:

 • kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 • kierowania pojazdem o którym mowa w pkt. 1. z przyczepą inną niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
 • kierowania ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • kierowania pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kurs składa się z 30 godzin teori (każda godzina trwa 45min zgodnie z wymogami ministerstwa) oraz 30 godzin praktyki ( każda godzina trwa 60min zgodnie z wymogami ministerstwa).

Kurs na prawo jazdy oraz nauka jazdy, szkolenia kat B realizujemy w miastach: Warszawa, Ząbki, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Marki, Sulejówek

 

Kurs na prawo jazdy kategorii B obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych – przybliżających ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem,
 • 30 godzin zajęć praktycznych – zarówno na placu manewrowym i na trasie, szczególnie nastawionych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu i rzetelne przygotowanie do egzaminu.

Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B obejmuje:

 • Część teoretyczną – komputerowy test sprawdzający wiedzę na temat przepisów i sposobu poruszania się po drogach,
 • Część praktyczną – składającą się z zadań na placu manewrowym oraz jazdy po mieście.

Miejsce szkolenia teoretycznego:
GSszkolenia
ul. Fabryczna 110
05-270 Marki

Sprawdź terminy i wyślij zgłoszenie online lub zadzwoń.

Kurs na prawo jazdy oraz nauka jazdy, szkolenia kat A realizujemy w miastach: Warszawa, Ząbki, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Marki, Sulejówek

 

Kurs prawa jazdy kategorii B - Warszawa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą zdobyć uprawnienia do prowadzenia samochodów osobowych, nasz Ośrodek GSszkolenia z siedzibą w Warszawie świadczy usługi w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii B. W ramach kursu zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania do egzaminu państwowego, w tym wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne oraz obsługę lekarską.

Celem kursu prawa jazdy kategorii B jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności umożliwiających przystąpienie do egzaminu państwowego, w tym nabycie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B.

Założenie Profilu Kandydata

Przed rozpoczęciem kursu każda osoba musi posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Jest to dokument elektroniczny zawierający informacje na temat kandydata na kierowcę. Wydaje go bezpłatnie Wydział Komunikacji w miejscu zameldowania na podstawie badania, zdjęcia i dokumentu tożsamości. Profil PKK posiada unikalny numer i jest niezbędny do zapisu na kurs prawa jazdy oraz na egzamin państwowy. Kandydat musi przekazać numer PKK do Ośrodka na dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć teoretycznych.

Jak przebiega kurs prawa jazdy kategorii B?

Zajęcia teoretyczne mają formę wykładów, podczas których kursant poznaje zasady kierowania samochodem oraz poruszania się w ruchu drogowym. Ponadto zapoznaje się z obowiązkami i prawami kierowcy oraz uczestniczy w zajęciach z pierwszej pomocy.

Po zakończeniu części teoretycznej przeprowadzony zostaje wewnętrzny egzamin teoretyczny sprawdzający wiedzę kursanta i dający możliwość przystąpienia do części praktycznej.

Zajęcia praktyczne rozpoczynają się ćwiczeniami wykonywanymi na placu manewrowym, a wraz z nabywaniem umiejętności kursant porusza się po drogach miejskich. Zajęcia mają na celu przygotowanie kandydata do egzaminu państwowego.

Jak przebiega egzamin na prawo jazdy kat. B?

Egzamin państwowy na prawo  jazdy kat. B składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej kandydat na kierowcę musi uzyskać pozytywny wynik testu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu teoretycznego kandydat może przystąpić do testu praktycznego. Test praktyczny został podzielony na dwa etapy – pierwszy etap ma miejsce na placu manewrowym, drugi w ruchu drogowym. Aby przystąpić do egzaminu w ruchu drogowym kandydat na kierowcę kategorii B musi prawidłowo wykonać zadania z pierwszego etapu egzaminu.

Pierwszy etap egzaminu praktycznego na placu manewrowym obejmuje sprawdzenie umiejętności kandydata w zakresie:

 • przeprowadzenia czynności kontrolnych (sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy),
 • przygotowanie do jazdy,
 • jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (tradycyjna jazda po łuku),
 • manewry (kandydat na kierowcę wykonuje losowo wybrany zestaw zadań, na który składają się dwa manewry).

Drugi etap egzaminu praktycznego w ruchu drogowym obejmuje weryfikację umiejętności przyszłego kierowcy w zakresie:

 • włączania się do ruchu (wjazd na drogę z obiektu przydrożnego),
 • jazdy drogami dwukierunkowymi (jednojezdniowymi i dwujezdniowymi),
 • jazdy drogami jednokierunkowymi (o różnej licznie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu),
 • przejazdu przez skrzyżowania,
 • przejazdu przez przejścia dla pieszych,
 • przejazdu przez torowiska (tramwajowe lub kolejowe),
 • przejazdu obok przystanku tramwajowego i autobusowego,
 • wykonywania manewrów (wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, zawracanie na skrzyżowaniu),
 • hamowania od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu.

Podczas egzaminu należy pamiętać o tym, ze dwukrotne nieprawidłowe wykonanie danego zadania lub też spowodowanie bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym skutkuje niezaleczeniem egzaminu i jego natychmiastowym przerwaniem. Egzamin praktyczny w ruchu ulicznym powinien trwać minimum 40 minut, przy czym egzaminator może skrócić czas trwania egzaminu do 25 minut, jeśli w tym czasie kandydat na kierowcę wykonał wszystkie przewidziane ustawą zadania.

Kursy prawa jazdy i szkoleń zawodowych kierowców

Kliknij w szkolenie aby przenieść się na docelową stronę i zobaczyć szczegóły.
Rodzaj szkoleniaKategoriaCena zł./szkolenie   
Prawo jazdyA - motocykle1900 zł/1000 zł
Prawo jazdyB - osobowe2500 zł
Prawo jazdyB+E - osobowe + przyczepy1500 zł
Prawo jazdyC - ciężarowe2000zł/3000zł
Prawo jazdyD - autobusy3600 zł/5400zł
Prawo jazdyCE - przyczepy2500 zł
Szkolenia kierowców zawodowychszkolenie okresowe500
Szkolenia kierowców zawodowychkwalifikacja wstępna3300
Szkolenia kierowców zawodowychkwalifikacja wstępna przyspieszona2200
Szkolenia kierowców zawodowychkwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona1000

Kursy organizujemy dwa razy w miesiącu.

Zadzwoń i dowiedz się o najbliższy termin kursu !

W celu zapisania się na wybrane przez Ciebie szkolenie - wypełni formularz. Skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy Naszą ofertę

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Temat

Treść wiadomości