ul. Fabryczna 110, Marki +48 570 290 260 biuro@gsszkolenia.pl

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

Kurs prawa jazdy kat. C

Kurs prawa jazdy kat. C

SKORZYSTAJ Z RAT 0% !!!   NIE ZWLEKAJ Z ROZPOCZĘCIEM KURSU !!! ZAPISZ SIĘ I USTAL SZCZEGÓŁY INDYWIDUALNIE.  ZAPRASZAMY !!! Kurs na prawo jazdy kat C przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów, których masa przekracza 3,5 tony, w tym ciężarowych oraz ciągników (z wykluczeniem autobusów). Ta kategoria prawa jazdy umożliwia znacząco podnieść kwalifikacje zawodowe. Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu na kategorie C:
 • 21 lat – można rozpocząć szkolenie trzy miesiące wcześniej (lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej),
 • posiadanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
 • uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
 • uzyskanie profilu kursanta w wydziale komunikacji.
Kurs prawa jazdy kat c obejmuje 20 godzin teorii i 30 godzin praktyki.

Prawo jazdy kat. C


Prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t z wyjątkiem autobusu oraz takim pojazdem (o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t) wraz z przyczepą lekką. Podobnie do prawa jazdy kat. B+E prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym oraz pojazdem wolnobieżnym. Uprawnienie to bardzo często określane jest w mowie potocznej jako prawo jazdy na ciężarówkę.

Kurs prawa jazdy kat. C Warszawa i okolice


Kierowców z terenu miasta Warszawa i okolicznych miejscowości zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych zachęcamy do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy kat. C w Szkole Jazdy GSszkolenia. Naszym kursantom zapewniamy najwyższą jakość szkolenia, które realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami dobrej praktyki szkolenia kierowców. Obok kursu prawa jazdy kat. C organizujemy również szereg szkoleń okresowych kierowców oraz kursy kwalifikacji zawodowej, w ramach których pomagamy Państwu w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych na każdym etapie kariery.

Kurs prawa jazdy kat. C obejmuje:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych – przybliżających ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem pojazdów ciężarowych,
 • 30 godzin zajęć praktycznych – zajęcia na placu manewrowym oraz na trasie – nakierowane na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu i rzetelne przygotowanie do egzaminu.
Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzone są w przyjaznej atmosferze przez wysoce wykwalifikowaną kadrę szkoleniową. Wykładowcy z bogatym doświadczeniem rzetelnie przygotują Cie do egzaminu. Godziny szkoleń są elastycznie dostosowane do potrzeb oraz planu dnia kursanta. Elastyczny grafik szkolenia doskonale wpisuje się w zróżnicowane potrzeby kursantów – zarówno osób planujących rozpoczęcie pracy w zawodzie kierowcy, jak i podnoszących kompetencje kierowców zawodowych.

Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii C obejmuje:


 • Część teoretyczną – test sprawdzający wiedzę na temat przepisów i sposobu poruszania się po drogach przeprowadzony za pomocą komputerów,
 • Część praktyczną – składającą się z zadań na placu manewrowym oraz jazdy po mieście.

Jak przebiega egzaminy praktyczny na prawo jazdy kat. C?


Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. C składa się z dwóch części. Pierwszą egzaminator przeprowadza na placu manewrowym. Drugą w ruchu drogowym. Aby móc przystąpić do egzaminu w ruchu drogowym kandydat na kierowcę musi najpierw uzyskać pozytywny wynik egzaminu na placu manewrowym. Ta część egzaminu obejmuje:
 • czynności kontrolno-obsługowe – a więc sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy,
 • przygotowanie do jazdy,
 • jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (tradycyjna jazda po łuku),
 • manewry (kandydat na kierowcę wykonuje losowo wybrany zestaw zadań, na który składają się dwa manewry).
Podczas części egzaminu realizowanej w ruchu drogowym egzaminator sprawdza umiejętności:
 • włączania się do ruchu (wjazd na drogę z obiektu przydrożnego),
 • jazdę drogami dwukierunkowymi (jednojezdniowymi i dwujezdniowymi),
 • jazdę drogami jednokierunkowymi (o różnej licznie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu),
 • przejazdu przez skrzyżowania,
 • przejazdu przez przejścia dla pieszych,
 • przejazdu przez torowiska (tramwajowe lub kolejowe),
 • przejazdu obok przystanku tramwajowego i autobusowego,
 • wykonywania manewrów (wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, zawracanie na skrzyżowaniu),
 • hamowania od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu.
Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie przez osobę egzaminowaną tego samego zadania lub spowodowanie sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym skutkuje negatywnym wynikiem egzaminu i jego przerwaniem.


Miejsce szkolenia teoretycznego na kurs prawa jazdy kat. C:
GSszkolenia ul. Fabryczna 110 05-270 Marki

Sprawdź terminy i wyślij zgłoszenie online lub zadzwoń. Kurs prawa jazdy kat. C oraz nauka jazdy, szkolenia kat C realizujemy w miastach: Warszawa, Ząbki, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Marki, Sulejówek

Sprawdź nasz cennik

Masz pytania?