ul. Fabryczna 110, Marki +48 570 290 260 biuro@gsszkolenia.pl

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

Kursy ADR

  Jesteś tutaj
 • Home
 • Kursy ADR

Kurs podstawowy ADR Przewóz Materiałów niebezpiecznych

Możliwość przewożenie materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym wymaga odpowiednich uprawnień posiadanych przez kierowców. Można je zdobyć, zdając egzamin państwowy poprzedzony szkoleniem podstawowym ADR.

Aby w nim uczestniczyć należy:

 • ukończyć 21 lat,
 • spełniać wymagania ustawy o transporcie drogowym.

Kurs specjalistyczny ADR (cysterna, materiały promieniotwórcze)

Kurs przeznaczony jest dla kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR i których uprawnienia wygasły, również dla kierowców zawodowych, którzy posiadają uprawnienia ADR i chcą przedłużyć ich ważność o kolejne 5 lat,  mogą to uczynić w ostatnim roku ważności.

Aby przystąpić do kursu należy:

 • ukończyć 21 lat,
 • spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenie ADR dla kierowców pozwala na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz przygotowanie do bezpiecznego przewożenia materiałów stanowiących zagrożenie. Składa się z części podstawowej oraz doskonalącej.Z myślą o kierowcach zawodowych, którzy pierwszy raz przystępują do zdobycia uprawnień powstało szkolenie podstawowe ADR.

Kurs ADR podstawy dotyczy przewozu drogowego towarów klasyfikowanych jako niebezpieczne należących do wszystkich klas. Kurs odbywa się w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych.

Kursy i szkolenia na przewóz materiałów niebezpiecznych - ADR realizujemy w miastach: Warszawa, Ząbki, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Marki, Sulejówek

Kurs specjalistyczny ADR na cysterny Ma na celu przygotowanie kierowców do przewozu materiałów niebezpiecznych z zachowaniem powszechnych zasad bezpieczeństwa. Celem kursu jest uzmysłowienie zagrożeń wynikających z nieprawidłowego transportu materiałów niebezpiecznych, przekazanie wiedzy dotyczącej działań zapobiegawczych i czynności koniecznych do przeprowadzenia po wypadku z udziałem materiałów niebezpiecznych. Zakres tematyczny kursu specjalistycznego – cysterny zawiera:

 • informacje związane z zachowaniem się pojazdów na drodze podczas przewozu materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne,
 • ogólne wiadomości dotyczące systemów napełniania i opróżniania cystern,
 • dodatkowe przepisy, akcentujące w dużej mierze użytkowanie pojazdów i odpowiednie oznakowanie,
 • szczególne wymagania obowiązujące przewóz materiałów w cysternach.

Kurs specjalistyczny ADR w zakresie cystern powinno odbywać się w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych oraz ćwiczeń. Kurs specjalistyczny ADR materiały promieniotwórcze

Powinien odbywać się w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych. Podczas kursu ADR omawiane są takie tematy jak:
 • warunki pakowania, manipulowania, ładowania oraz układania materiałów radioaktywnych razem,
 • wiadomości wiążące się z wszelkimi środkami bezpieczeństwa oraz metodami postępowania w razie wypadku podczas przewożenia materiałów promieniotwórczych,
 • wiadomości związane ze specyficznymi zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego.

Miejsce szkolenia teoretycznego: GSszkolenia ul. Fabryczna 110 05-270 Marki Kursy i szkolenia ADR na przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach oraz szkolenia na przewóz materiałów promieniotwórczych  realizujemy w miastach: Warszawa, Ząbki, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Marki, Sulejówek