ul. Fabryczna 110, Marki +48 570 290 260 biuro@gsszkolenia.pl

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

Żurawie HDS

Żurawie HDS

Szkolenie na HDS – hydrauliczny dźwig samochodowy oraz dźwig samojezdny

Szkolenie ma na celu praktycznie i teoretyczne przygotowanie słuchacza do prawidłowej i bezpiecznej obsługi tych urządzeń oraz zdanie egzaminu państwowego przed komisją UDT i otrzymanie stosownych uprawnień (IŻ i IIŻ). Warunki przyjęcia na kurs żurawi samojezdnych:
  • ukończone 18 lat,
  • badanie lekarskie wykonane przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, potwierdzających brak przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie,
  • badanie psychologiczne.

Kurs HDS dla operatorów to połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami, dzięki którym operatorzy żurawi samojezdnych, wieżowych i szynowych są przygotowani do realizacji zadań czekających na nich w środowisku pracy. Podczas szkolenia na żurawie samojezdne, wieżowe i szynowe słuchacz zapoznaje się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tych urządzeń, poznaje elementy i zespoły żurawi, wyposażenie mechaniczne, wyposażenie elektryczne, wyposażenie hydrauliczne, elementy bezpieczeństwa i sygnalizacyjne stosowane w żurawiach oraz nabywa praktyczne umiejętności prawidłowej eksploatacji i pracy tymi urządzeniami. Kurs HDS dla operatorów to szkolenie skoncentrowane na wymiarze praktycznym, dzięki czemu po jego zakończeniu operatorzy są w stanie w sposób sprawny i bezpieczny realizować powierzane im zadania. W trakcie zajęć praktycznych nasi instruktorzy zwracają szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, co w praktyce przekłada się głównie na odpowiednim przygotowaniu miejsca pracy oraz przestrzeganiu określonych procedur bezpieczeństwa. Program szkolenia żurawie samojezdne, wieżowe i szynowe:

  • ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego,
  • maszynoznawstwo specjalistyczne,
  • wiadomości o dozorze technicznym,
  • eksploatacja,
  • BHP,
  • zajęcia praktyczne.

Kurs HDS Warszawa


Ofertę naszego kursu dla operatorów żurawi samojezdnych, wieżowych i szynowych kierujemy przede wszystkim do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie miasta Warszawa lub w najbliższej okolicy. Szkolenie prowadzimy dwuetapowo – pierwszy etap to szkolenie teoretyczne, drugi to zajęcia praktyczne. Zajęcia teoretyczne realizowane są w siedzibie naszego ośrodka szkoleniowego, natomiast zajęcia praktyczne w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Warszawa i sąsiadujących miejscowości. Miejsce szkolenia teoretycznego: GSszkolenia ul. Fabryczna 110 05-270 Marki Sprawdź terminy i wyślij zgłoszenie online lub zadzwoń. Szkolenia na żuraw HDS hydrauliczny dźwig samochodowy oraz dźwig samojezdny realizujemy w miastach: Warszawa, Ząbki, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Marki, Sulejówek Pomagamy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych Obok profesjonalnego kursu HDS dla operatorów oferujemy szereg innych szkoleń dla kierowców i operatorów maszyn i urządzeń. Nasza oferta szkoleniowa obejmuje m.in. kurs na wózki widłowe oraz szkolenie na uprawnienia na podnośnik koszowy. Nasze kursy i szkolenia kierujemy do osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych oraz osób w trakcie przekwalifikowania zawodowego. Oferujemy profesjonalnie przygotowane kursy odbywające się w przyjaznej atmosferze. Zapewniamy dużo zajęć praktycznych nakierowanych na sytuacje i zadania realnie występujące w środowisku pracy.

Sprawdź nasz cennik

Masz pytania?