ul. Fabryczna 110, Marki +48 570 290 260 biuro@gsszkolenia.pl

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

Kwalifikacja kierowcy

  Jesteś tutaj
 • Home
 • Kwalifikacja kierowcy

Kwalifikacja wstępna

kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla osób, które nie posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i nie uzyskali odpowiedniego wieku ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy:

 • przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E.
 • przed ukończeniem 23 roku życia w przypadku kategorii D,D+E.

Dla pozostałych kierowców stosujemy przepisy odnośnie szkolenia okresowego lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest szkoleniem uprawniającym do przewozu towarów i osób. Przeznaczona jest dla wszystkich tych którzy prawo jazdy uzyskali po:
 • C (kategoria zdobyta po 10 września 2009 )
 • D (kategoria zdobyta po 10 września 2008)
Osoby które zdobyły uprawnienia kategorii C lub D przed wyżej wymienionymi datami, muszą odbyć w odpowiednim terminie szkolenia okresowe

Kurs kwalifikacja uzupełniająca

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, chcących zdobyć uprawnienia w zakresie przewozu osób i nie ukończyły 23 lat. Również dla osób posiadających  już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, chcących zdobyć uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i nie ukończyły 21 lat.

Kurs skierowany jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Aby przystąpić do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą należy posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej, wydane przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kurs przeznaczony jest dla osób które uzyskały już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, chcące zdobyć uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lata. Również dla osób które uzyskały już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, chcące zdobyć uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Aby przystąpić do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną należy posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej, wydane przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. 

Kurs kwalifikacji wstępnej


Kwalifikacja zawodowa kierowcy to kurs przeznaczony dla osób, które chcą pracować w zawodzie świadcząc przewozy samochodowe lub autobusowe. Tym samym zgodnie z dyrektywą unijną kurs kwalifikacji wstępnej zastępuje dawny kurs na przewóz rzeczy lub osób. Specjalizująca się w organizacji szkoleń dla kierowców Szkoła Jazdy GSszkolenia oferuje kurs kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kierowców zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych w zakresie przewozu rzeczy (kierowcy samochodów ciężarowych, prawo jazdy kat. C lub kat. C+E) lub osób (kierowcy autobusów, prawo jazdy kat. D) zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

Do kursu kwalifikacji zawodowej kierowcy organizowanego przez Szkołę Jazdy GSszkolenia może przystąpić osoba:

 • będąca obywatelem PL;
 • nie będąca obywatelem PL, która co najmniej 185 dni w roku przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt);
 • mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym osoba ta nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • nie posiadająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Kurs kwalifikacji wstępnej obejmuje:
Kwalifikacja zawodowa kierowcy to kurs składający się z dwóch części – zajęć teoretycznych podstawowych oraz zajęć teoretycznych i praktycznych specjalistycznych. Zajęcia teoretyczne podstawowe realizujemy wspólnie dla bloku kat. C i D, zajęcia specjalistyczne odbywają się w ramach oddzielnych bloków dla kat. C i dla kategorii D.
 • 260 godzin zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zajęć praktycznych
Materiał obejmuje zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym. Badania lekarskie i psychologiczne Szkoła Jazdy GSszkolenia umożliwia również przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych o braku przeciwskazań do pracy w charakterze kierowcy autobusu lub samochodu ciężarowego. Badania te są wymagane przed rozpoczęciem kursu kwalifikacji zawodowej kierowcy. Osoby bez ważnych badań lekarskich nie są wpisywane na listę kursantów. Miejsce szkolenia teoretycznego: GSszkolenia ul. Fabryczna 110 05-270 Marki Sprawdź terminy i wyślij zgłoszenie online lub zadzwoń. Kwalifikację wstępną kierowcy, kurs przewozu rzeczy osób kat C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E realizujemy w miastach: Warszawa, Ząbki, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Marki, Sulejówek

Kurs kwalifikacja uzupełniająca


Do kursu może przystąpić osoba:
 • Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
 • Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.
Kurs kwalifikacji uzupełniającej obejmuje
 • 65 godzin zajęć teoretycznych
 • 5 godzin zajęć praktycznych
 • Zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym
Miejsce szkolenia teoretycznego: GSszkolenia ul. Fabryczna 110 05-270 Marki Sprawdź terminy i wyślij zgłoszenie online lub zadzwoń. Kwalifikacja uzupełniająca kierowcy, kurs przewozu rzeczy osób kat C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E realizujemy w miastach: Warszawa, Ząbki, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Marki, Sulejówek

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona


Kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną obejmuje:
 • 35 godzin zajęć, w tym 33 godziny zajęć teoretycznych oraz 2 godziny zajęć praktycznych,
 • zagadnienia z części specjalistycznej – związane z przewozem rzeczy lub osób.
Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną dla przewozu rzeczy obejmuje:
 • Rozwinięte szkolenie związane z rozsądną jazdą z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, m.in.: – zdolności w zakresie załadowania pojazdu zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu, – zdolności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych,
 • Stosowanie przepisów, w tym: – związanych z przewozem towarów,
 • Obsługę, bezpieczeństwo i logistykę w zakresie ruchu drogowego i środowiska.
Szkolenie na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną dla przewozu osób obejmuje:
 • Szkolenie rozwinięte w rozsądnej jeździe uwzględniające przepisy bezpieczeństwa, w tym umiejętności: w zakresie zagwarantowania pasażerom komfortu oraz bezpieczeństwa w czasie podróży, zapewnienia równomiernego obciążenia pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i zasadami odpowiedniego użytkowania pojazdu,
 • Stosowanie przepisów, dotyczących przewozu pasażerów,
 • Bezpieczeństwo, obsługę i logistykę w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
Miejsce szkolenia teoretycznego: GSszkolenia ul. Fabryczna 110 05-270 Marki Sprawdź terminy i wyślij zgłoszenie online lub zadzwoń. Kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną kierowcy, kurs przewozu rzeczy osób kat C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E realizujemy w miastach: Warszawa, Ząbki, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Marki, Sulejówek

Kwalifikacja wstępna przyspieszona


Do kursu może przystąpić osoba:
 • Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
 • Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje
 • 130 godzin zajęć teoretycznych
 • 10 godzin zajęć praktycznych
 • Zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym
Miejsce szkolenia teoretycznego: GSszkolenia ul. Fabryczna 110 05-270 Marki Sprawdź terminy i wyślij zgłoszenie online lub zadzwoń. Kwalifikację wstępną przyspieszoną kierowcy, kurs przewozu rzeczy osób kat C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E realizujemy w miastach: Warszawa, Ząbki, Wołomin, Zielonka, Kobyłka,

Sprawdź nasz cennik

Masz pytania?