ul. Fabryczna 110, Marki +48 570 290 260 biuro@gsszkolenia.pl

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

Znaki nakazu z opisem

znaki nakazu

Znaki nakazu z opisem

10 września 2022 gsszkolenia Comments Off

Znaki drogowe umieszczane są na drogach przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa, a także poprawy oraz ułatwienia płynności ruchu. Grupą znaków, do których muszą stosować się zmotoryzowani, są między innymi znaki nakazu.

Co to są znaki nakazu?

Znaki nakazu to znaki, które wyrażają ustalenia dotyczące zarządzania ruchem przez określenie sposobów jazdy, obowiązków, a także zachowań wymaganych od uczestników ruchu. Wskazują one również wymagane sposoby jazdy na skrzyżowaniach oraz w pozostałych miejscach, gdzie możliwa jest zmiana kierunku jazdy.

Wskazują minimalne prędkości, z jakimi można poruszać się po określonych drogach. Nakazują danym uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z przeznaczonej do tego drogi (np. pieszym na chodnikach, rowerzystom na ścieżkach rowerowych). Nakazują używanie łańcuchów antypoślizgowych itp.

Znaki drogowe wskazują też minimalną prędkość poruszania się po danej drodze i kierują poszczególnych użytkowników dróg do poruszania się po zamierzonej drodze.

Ikona znaku Symbol Opis Znaczenie
Znak C-1 C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem Kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać w prawo przed znakiem.
Znak C-2 C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem Kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać w prawo za znakiem.
Znak C-3 C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem Kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać w lewo przed znakiem.
Znak C-4 C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem Kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać w lewo za znakiem.
Znak C-5 C-5 Nakaz jazdy prosto Kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać prosto nie zmieniając kierunku jazdy.
Znak C-6 C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo Kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać prosto lub w prawo.
Znak C-7 C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo Kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać prosto lub w lewo.
Znak C-8 C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo Kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać w prawo lub w lewo.
Znak C-9 C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku Kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać po prawej stronie znaku.
Znak C-10 C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku Kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać po lewej stronie znaku.
Znak C-11 C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku Kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać po prawej lub po lewej stronie znaku.
Znak C-12 C-12 Ruch okrężny Oznacza to, że ruch odbywa się kołowo tzw. rondo. Nie ma możliwości innej jazdy niż okrężna.
Znak C-13 C-13 Droga dla rowerów Oznacza to, że jest to droga wyznaczona na rowerzystów którzy są zobligowani do tego aby korzystać z tej drogi.
Znak C-13a C-13a Koniec drogi dla rowerów Oznacza to koniec drogi dla rowerzystów. Ruch rowerów może po tym znaku odbywać się zwykłą drogą.
Znak C-14 C-14 Prędkość minimalna Kierujący pojazdem jest zobowiązany nie jechać wolniej niż wskazuje cyfra na znaku.
Znak C-15 C-15 Koniec prędkości minimalnej Oznacza koniec drogi gdzie prędkość minimalna obowiązywała.
Znak C-16 C-16 Droga dla pieszych Oznacza drogę dla pieszych, którzy są zobligowani do poruszania się po niej.
Znak C-16a C-16a Koniec drogi dla pieszych Koniec drogi dla pieszych.
Znak C-17 C-17 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi Kierujący pojazdem z towarami niebezpiecznymi jest zobligowany do poruszania się w kierunku jak nakazują znaki.
Znak C-18 C-18 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych Ten znak nakazuje stosowanie łańcuchów przeciwpoślizgowych założonych przynajmniej na dwa koła napędowe.
Znak C-19 C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych Znak ten odwołuje nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.

Wymiary znaków nakazu

Znaki nakazu są przede wszystkim wyrazem ustaleń dotyczących kierowania ruchem w postaci znaku nakazu. Określają wymagany sposób jazdy i obowiązki uczestników ruchu. Wszystkie znaki nakazu z opisem, z wyjątkiem C-17 (Jest prostokątem- jest to znak nakazu.), są okrągłe, z niebieskim tłem oraz białym symbolem. W całej Europie używany jest jednolity system symboli, który bazuje na tzw. konwencji wiedeńskiej. Dołączane są do nich również tabliczki zwalniające z nakazu niektórych użytkowników dróg (np. osoby niepełnosprawne, pojazdy dostawcze).

Wymiary znaków nakazu są uzależnione od grupy wielkości znaków takich jak:

  • W- wielkie o średnicy 1000 mm.
  • D- duże o średnicy 900 mm.
  • S- średnie o średnicy 800 mm.
  • M- małe o średnicy 600 mm.
  • MI- mini o średnicy 400 mm.

Gdzie umieszczone są znaki nakazu?

Znaki nakazu umieszcza się w miejscach, gdzie kierujący pojazdem musi niezwłocznie zastosować się do wspomnianego nakazu ze względu na potencjalne zagrożenie dla innych użytkowników drogi, a także płynności ruchu. Znak nakazu powinien być umieszczony na wysepkach w obrębie skrzyżowań jeżeli wskazuje on obowiązek jazdy w danym kierunku.

Znaki wielkie (W) są umieszczane na autostradach przy jezdniach głównych.

Znaki duże (D) są instalowane na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych czy też na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym oraz na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, gdzie dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h.

Znaki średnie są stawiane na przykład na jednojezdniowych drogach krajowych oraz wojewódzkich czy też na łącznicach i jezdniach innych niż jezdnie główne autostrad i dróg ekspresowych itp.,

Znaki Małe są umieszczane na drogach gminnych. Znaki mini (MI) są instalowane na przykład na słupkach przeszkodowych, na drogach dla rowerów i pieszych czy też tablicach kierujących itp.

Znaki nakazu – podsumowanie

Znaków drogowych nakazu jest w sumie 21. oznacza się je symbolem C. Istnieją też znaki łączone (np. C-13 z C-16). Znaki drogowe nakazu to na przykład: Znak nakazu C-1- Nakaz jazdy w prawo przed znakiem, Znak nakazu C-2- Nakaz jazdy w prawo za znakiem czy też Znak nakazu C-8- Nakaz jazdy w prawo lub w lewo. Musisz pamiętać, że również na naszych kursach nauki jazdy szkolimy ze znajomości znaków drogowych. Na pewno na prawo jazdy kategorii b+e oraz prawo jazdy kategorii c jak i prawo jazdy kategorii d wymagana jest już znajomość znaków.

Znaki nakazu z opisem mają okrągły kształt z białym symbolem wygrawerowanym na niebieskim tle.

Znaki nakazu wskazują wymagany sposób jazdy na skrzyżowaniach oraz w pojedynczych punktach, gdzie możliwa jest zmiana kierunku jazdy. Wskazują też minimalną prędkość, z jaką należy poruszać się po drodze. Nakazują poszczególnym uczestnikom ruchu poruszanie się po zamierzonej drodze.

Najczęściej spotykanym typem znaku nakazu jest C-5, który jest znakiem nakazu jazdy prosto. Wymaga on również od kierowcy kontynuowania jazdy bez zmiany kierunku. Obowiązuje na skrzyżowaniu, na którym jest umieszczony. Tego typu znaki uniemożliwiają wjazd pojazdów na ulice jednokierunkowe lub obiekty. W wielu przypadkach znaki nakazujące jazdę na wprost dotyczą również pasów ruchu.

Należy zwrócić uwagę na możliwość anulowania znaków nakazu na skrzyżowaniach za pomocą znaków specjalnych oraz znaków informujących o anulowaniu nakazów.