ul. Fabryczna 110, Marki +48 570 290 260 biuro@gsszkolenia.pl

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

Znaki ostrzegawcze z opisem

znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze z opisem

7 września 2022 gsszkolenia Comments Off

Każdy z nas prowadząc samochód, inny pojazd mechaniczny, bądź po prostu będąc uczestnikiem ruchu drogowego, niejednokrotnie dostrzega na drodze znaki ostrzegawcze. Informują one o miejscach na drodze, w których istnieją bądź mogą wystąpić niebezpieczeństwa. Znaki ostrzegawcze mają na celu wyostrzyć czujność i uwagę kierowców, mobilizując do zachowania szczególnej ostrożności. Co ważne, znaki ostrzegawcze, jak i inne rodzaje oznaczeń drogowych, objęte są Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych, przez co podlegają odgórnym uregulowaniom. Jakie powinny być ich wymiary? W jakich odległościach należy je ustawiać? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Gotowi na garść praktycznych wskazówek? Zaczynamy.

 

Ikona znaku Symbol Opis Znaczenie
znak a-1 A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo Ten znak ostrzega o niebezpiecznym zakręcie we wskazanym na piktogramie kierunku.
Znak A-2 A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo Ten znak ostrzega o niebezpiecznym zakręcie we wskazanym na piktogramie kierunku.
Znak A-3 A-3 Niebezpieczne zakręty,
pierwszy w prawo
Ten znak ostrzega o niebezpiecznych zakrętach z czego pierwszy jest w prawo.
Znak A-4 A-4 Niebezpieczne zakręty,
pierwszy w lewo
Ten znak ostrzega o niebezpiecznych zakrętach z czego pierwszy jest w lewo.
Znak A-5 A-5 Skrzyżowanie dróg równorzędnych Ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania dróg równorzędnych.
Znak A-6a A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną
występującą po obydwu stronach
Ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogami podporządkowanymi występującymi po obydwu stronach. Główna strzałka znaku oznacza drogę z pierwszeństwem przejazdu.
Znak A-6b A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną
występującą po prawej stronie
Ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowanymi występują po prawej stronie. Główna strzałka znaku oznacza drogę z pierwszeństwem przejazdu.
Znak A-6c A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną
występującą po lewej stronie
Ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowanymi występują po lewej stronie. Główna strzałka znaku oznacza drogę z pierwszeństwem przejazdu.
Znak A-6d A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony Ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną jednokierunkową z wlotem po prawej stronie. Główna strzałka znaku oznacza drogę z pierwszeństwem przejazdu.
Znak A-6e A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony Ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną jednokierunkową z wlotem po lewej stronie. Główna strzałka znaku oznacza drogę z pierwszeństwem przejazdu.
Znak A-7 A-7 Ustąp pierwszeństwa Ten znak ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest zobligowany ustąpić pierwszeństwa.
Znak A-8 A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z ruchem okrężnym tzw. rondo.
Znak A-9 A-9 Przejazd kolejowy z zaporami Ten znak ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory.
Znak A-10 A-10 Przejazd kolejowy bez zapór Ten znak ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego bez zapór. Przejazd kolejowy nie jest zabezpieczony.
Znak A-11 A-11 Nierówna droga Ten znak ostrzega o zmianie poprzecznej nawierzchni drogi, która jest nierówna. Mogą występować koleiny.
Znak A-11a A-11a Próg zwalniający Ten znak ostrzega o występowaniu progów zwalniających celem wymuszenia zmniejszenia prędkości pojazdu przez kierującego.
Znak A-12a A-12a Zwężenie jezdni obustronne Ten znak ostrzega o zwężeniu szerokości drogi z dwóch stron. Należy zachować szczególną ostrożność.
Znak A-12b A-12b Zwężenie jezdni prawostronne Ten znak ostrzega o zwężeniu szerokości drogi z prawej strony. Należy zachować szczególną ostrożność.
Znak A-12c A-12c Zwężenie jezdni lewostronne Ten znak ostrzega o zwężeniu szerokości drogi z lewej strony. Należy zachować szczególną ostrożność.
Znak A-13 A-13 Ruchomy most Ostrzeżenie przed zbliżającym się mostem zwodzonym lub obrotowym.
Znak A-14 A-14 Roboty drogowe Ten znak ostrzega przed wsypującymi robotami na drodze. Należy zachować szczególną uwagę ze względu na trudności mogące pojawić się na drodze.
Znak A-15 A-15 Śliska jezdnia Ostrzeżenie przed nagłą zmianą przyczepności nawierzchni ze względu na zlodowacenie lub zawilgotnienie drogi
Znak A-16 A-16 Przejście dla pieszych Ten znak ostrzega o zbliżającym się przejściu dla pieszych.
Znak A-17 A-17 Dzieci Znak ten ostrzega przed obszarem w którym mogą pojawić się dzieci oraz młodzież. Często usytuowany jest przy szkołach oraz przedszkolach. Najczęściej również towarzyszy mu znak ograniczający prędkość.
Znak A-18a A-18a Zwierzęta gospodarskie Ten znak ostrzega o możliwości pojawienia się zwierząt gospodarskich na drodze. Najprawdopodobniej w pobliżu znajdują się takie miejsca.
Znak 18b A-18b Zwierzęta dzikie Ten znak ostrzega o możliwości pojawienia się zwierząt dzikich, leśnych. Możliwym jest, że drogę przecinają szlaki migracyjne takich zwierząt dzikich.
Znak A-19 A-19 Boczny wiatr Znak ten ostrzega przed możliwością pojawienia się silnego bocznego wiatru. Często umieszczany jest również znak informujący o ograniczeniu prędkości.
Znak A-20 A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym Znak ostrzegający przed rozpoczęciem się ruchu występującego w dwóch kierunkach. Najczęściej ten znak pojawia się w momencie końca drogi jednokierunkowej.
Znak A-21 A-21 Tramwaj Ten znak ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Poniżej również umieszczany jest znak informujący o układzie torów.
Znak A-22 A-22 Niebezpieczny zjazd Ten znak ostrzega o nagłej zmianie nachylenia drogi w dół. Towarzyszy mu również znak informujący procentowo o spadku nachylenia.
Znak A-23 A-23 Stromy podjazd Ten znak ostrzega o nagłej zmianie nachylenia drogi w górę. Towarzyszy mu również znak informujący procentowo o wzroście nachylenia.
Znak A-24 A-24 Rowerzyści Ten znak ostrzega o możliwości pojawienia się rowerzystów na drodze często połączonej z drogą dla rowerów.
Znak A-25 A-25 Spadające odłamki skalne Ten znak ostrzega o możliwości spadaniu odłamków skalnych o znacznej wielkości. Należy zachować szczególną ostrożność.
Znak A-26 A-26 Lotnisko Ten znak ostrzega o bliskości lotniska oraz możliwości nagłego pojawienia się statku powietrznego.
Znak A-27 A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki Ten znak ostrzega o możliwości pojawienia się nabrzeża rzeki lub innego zbiornika wodnego.
Znak A-28 A-28 Sypki żwir Ten znak ostrzega o możliwości pojawienia się luźnego żwiru lub grysu na drodze.
Znak A-29 A-29 Sygnały świetlne Ten znak ostrzega o pojawieniu się skrzyżowania wyposażonego w sygnalizację świetlną.
Znak A-30 A-30 Inne niebezpieczeństwo Ten znak ostrzega o innych możliwych niebezpieczeństwach nie sklasyfikowanych w znakach ostrzegawczych.
Znak A-31 A-31 Niebezpieczne pobocze Ten znak ostrzega o możliwości pojawienia się niebezpiecznego pobocza w postaci nieutwardzonej drogi.
Znak A-32 A-32 Oszronienie jezdni Ten znak ostrzega o możliwym pojawieniu się miejscowego oszronienia lub zlodowacenia jezdni.
Znak A-33 A-33 Zator drogowy Znak ten ostrzega przed możliwym powstawaniem zatorem drogowym tzw. korkiem. Często ten znak można spotkać np. przy bramkach na autostradzie.
Znak A-34 A-34 Wypadek drogowy Ostrzeżenie przy sytuacji wystąpienia wypadku lub kolizji drogowej.

Wymiary znaków ostrzegawczych

Znaki ostrzegawcze na terenie Rzeczypospolitej Polskiej reguluje Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310). To w nim zawarte są wszelkie kluczowe wytyczne, według których tworzone są znaki ostrzegawcze umieszczane dla uczestników ruchu drogowego. Znaczącą rolę odgrywa także załącznik nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia. Dotyczy on szczegółowych warunków technicznych dla znaków, sygnałów drogowych jak również urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podobnie jak w przypadku wszystkich znaków drogowych pionowych wykorzystywanych w Polsce, wyróżnić można pięć grup wielkości, w których występują znaki ostrzegawcze:

  • Wielkie (W)
  • Duże (D)
  • Średnie (S)
  • Małe (M)
  • Mini (MI)

Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta równobocznego, w związku z czym każdy bok jest równej długości. Wielkie znaki ostrzegawcze osiągają długość boku 1200 mm. Znaki duże charakteryzują się bokiem o długości 1050 mm, średnie- 900 mm, małe 750 mm, a mini 600 mm. Dla przykładu, wymiary wielkich znaków ostrzegawczych to 1200 mm x 1200 mm na 1200 mm. Co więcej, oprócz długości boków, poszczególne grupy znaków ostrzegawczych różnią się od siebie promieniami wyokrąglenia wierzchołków, jak również szerokością czerwonego obrzeża.

W jakiej odległości powinny być ustawione znaki ostrzegawcze?

Znaki ostrzegawcze spotkane są powszechnie. Znajdują zastosowanie zarówno w stałych miejscach, takich jak niebezpieczne zakręty, strome zjazdy, zwężenia jezdni, jak również w miejscach występowania niebezpieczeństw okresowo i w razie określonych pór dnia czy roku. Warto jednak wiedzieć, w jakich odległościach powinny być ustawione znaki ostrzegawcze, by doskonale spełniały swoją rolę. Zależy to przed wszystkimi od dopuszczalnej prędkości na drodze. W związku z tym kryterium wyróżnić możemy dwie grupy odległości, w jakich powinny być umieszczone znaki ostrzegawcze od występującego niebezpieczeństwa. Obowiązuje odległość 150- 300 m od wystąpienia niebezpieczeństwa na drodze o dopuszczalnej prędkości jazdy powyżej 60 km/h. Jeśli zaś mowa o wszystkich pozostałych drogach, znaki ostrzegawcze powinny znajdować się od niebezpiecznych miejsc w odległości 100 m. Dotyczy to wszystkich znaków ostrzegawczych oprócz znaku “ustąp pierwszeństwa”, który ustawiany jest według odrębnych zasad.  Musimy pamiętać, że zapisując się na prawo jazdy kategorii A, prawo jazdy kategorii B czy prawo jazdy kategorii C musimy znać i rozumieć znaki ostrzegawcze.

Znaki ostrzegawcze powinny być ustawione w taki sposób, by kierowcy mogli je zauważyć z jak największej odległość. Dla przykładu, na drodze z dozwoloną prędkością maksymalną 100 km/h znak powinien znajdować się w odległości 300 m. Jadąc 60 km/h znaki powinny być ustawione w odległości 50 – 100 m od niebezpieczeństwa. Jedynie na drogach o bardzo ograniczonej przestrzeni bądź na ulicach staromiejskich można ustawić znaki ostrzegawcze w odległości mniejszej niż 50 m.