ul. Fabryczna 110, Marki +48 570 290 260 biuro@gsszkolenia.pl

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

Znaki zakazu z opisem

znak zakazu stop

Znaki zakazu z opisem

11 września 2022 gsszkolenia Comments Off

Wielkość znaków pionowych musi być dopasowana do rodzaju drogi, na której są umieszczone. Innej wielkości znaki będą umieszczane na autostradach, a inne na drogach w obszarze zabudowanym. Znaczenie ma też kolorystyka, a także elementy odblaskowe, które poprawiają widoczność znaku na drodze. Jaką wielkość oraz gdzie powinien być umieszczony znak drogowy na danym rodzaju drogi?

 

Ikona znaku Symbol Opis Znaczenie
Znak B-1 B-1
Zakaz ruchu w obu kierunkach
Znak ten zakazuje jazdy w obydwu kierunkach.
Znak B-2 B-2
Zakaz wjazdu
Znak ten zakazuje wjazdu na dalszy odcinek drogi. Jest umieszczony przed strefą gdzie nie wolno się poruszać.
Znak B-3 B-3
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych
Znak ten zakazuje wjazdu pojazdom silnikowym jednak z wyjątkiem motocykli jednośladowych.
Znak B-3a B-3a
Zakaz wjazdu autobusów
Znak ten zakazuje wjazdu autobusom
Znak B-4 B-4
Zakaz wjazdu motocykli
Znak ten zakazuje wjazdu motocyklom na dany odcinek drogi.
Znak B-5 B-5
Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
Ten znak zakazuje wjazdu oraz poruszania się samochodów ciężarowych.
Znak B-6 B-6
Zakaz wjazdu ciągników rolniczych
Znak ten zakazuje wjazdu pojazdom rolniczym.
Znak B-7 B-7
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
Ten znak zakazuje wjazdu pojazdom z przyczepami. Wyjątkiem są przyczepy jednoosiowe oraz naczepy.
Znak B-8 B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych Znak ten zakazuje wjazdu zaprzęgom konnym wraz z jeźdźcami.
Znak B-9 B-9
Zakaz wjazdu rowerów
Znak ten zakazuje wjazdu rowerom.
Znak B-10 B-10
Zakaz wjazdu motorowerów
Ten znak zakazuje wjazdu motorowerów.
Znak B-11 B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych Znak ten zakazuje wjazdu rowerów wózkowych jak i rowerów wielośladowych.
Znak B-12 B-12
Zakaz wjazdu wózków ręcznych
Ten znak zakazuje wjazdu wózkami ręcznymi pchanymi lub ciągniętymi.
Znak B-13 B-13
Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Znak ten zakazuje wjazdu pojazdom przewożącym materiały wybuchowe lub łatwopalne. Stosuje się tu odpowiednio przepisy ADR.
Znak B-13a B-13a
Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
Znak ten zakazuje wjazdu pojazdom przewożącym materiały niebezpieczne. Istotne w tym przypadku są klasy przewozu.
Znak B-14 B-14
Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
Znak ten zakazuje wjazdu pojazdom które swoim ładunkiem mogą doprowadzić do skażenia wód gruntowych.
Znak B-15 B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad … m. Ten znak zakazuje wjazdu pojazdom szerszym niż wartość wyrażona na znaku. Najczęściej stosowany jest przed tunelami lub wiaduktami.
Znak B-16 B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … m. Ten znak zakazuje wjazdu pojazdom wyższym niż wartość wyrażona na znaku. Najczęściej stosowany jest przed tunelami lub wiaduktami.
Znak B-17 B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … m. Znak ten zakazuje wjazdu pojazdom o łącznej długości opisanej na znaku. Wartość określana jest w metrach.
Znak B-18 B-18
Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t.
Znak ten zakazuje wjazdu pojazdom których masa całkowita przekracza wartość opisaną na znaku. Odpowiednio poniżej na oddzielnym znaku stosuje się wyłączenia.
Znak B-19 B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż … t. Ten znak określa zakaz pojazdów, których nacisk na jedną oś jest większa niż wartość wyrażona na znaku.
Znak B-20 B-20 Stop Ten znak określa zatrzymanie się w danym miejscu. Najczęściej jest stosowany przy skrzyżowaniach czy niestrzeżonych przejazdach kolejowych.
Znak B-21 B-21
Zakaz skręcania w lewo
Znak ten zakazuje skrętu w lewo lub zawracania.
Znak B-22 B-22
Zakaz skręcania w prawo
Znak ten zakazuje skrętu w prawo lub zawracania.
Znak B-23 B-23
Zakaz zawracania
Ten znak zakazuje zawracania na danym odcinku drogi.
Znak B-24 B-24
Koniec zakazu zawracania
Odwołanie zakazu zawracania wyrażonego na znaku B-22.
Znak B-25 B-25
Zakaz wyprzedzania
Znak ten zakazuje wyprzedania przez pojazdy osobowe.
Znak B-26 B-26
Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Znak ten zakazuje wyprzedania przez pojazdy ciężarowe.
Znak B-27 B-27
Koniec zakazu wyprzedzania
Odwołanie zakazu wyprzedzania przez pojazdy osobowe ustalonego przez znak B-25.
Znak B-28 B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe Odwołanie zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe ustalonego przez znak B-26.
Znak B-29 B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych Znak ten zakazuje stosowania klaksonów czy sygnałów dźwiękowych. Najczęściej można spotkać go tam gdzie występuje strefa ciszy.
Znak B-30 B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych Odwołanie zakazu używania sygnałów dźwiękowych określonych poprzez znak B-30.
Znak B-31 B-31
Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
Znak ten określa zakaz wjazdu na dany obcinek drogi pojazdom nadjeżdżającym z danej strony. Pojazd jadący zgodnie z kierunkiem czarnej strzałki ma pierwszeństwo przejazdu.
Znak B-32 B-32
Stój – kontrola celna
Znak ten informuje o nakazie zatrzymania się. Często można spotkać go przed drogowym przejściem granicznym.
Znak B-33 B-33
Ograniczenie prędkości
Znak ten zakazuje przekraczania prędkości określonej na znaku.
Znak B-34 B-34
Koniec ograniczenia prędkości
Ten znak odwołuje znak B-33 informujący o ograniczeniu prędkości.
Znak B-35 B-35
Zakaz postoju
Ten znak zakazuje postoju pojazdom.
Znak B-36 B-36 Zakaz zatrzymywania się Znak ten zakazuje zatrzymywania się.
Znak B-37 B-37
Zakaz postoju w dni nieparzyste
Ten znak zakazuje postoju w dni nieparzyste danego miesiąca.
Znak B-38 B-38
Zakaz postoju w dni parzyste
Ten znak zakazuje postoju w dni parzyste danego miesiąca.
Znak B-39 B-39
Strefa ograniczonego postoju
Znak ten informuje, iż wjeżdżamy do strefy gdzie postój jest ograniczony lub zakazy na wszystkich jego drogach.
Znak B-40 B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju Jest to odwołanie strefy ograniczonego postoju.
Znak B-41 B-41
Zakaz ruchu pieszych
Za tym znakiem piesi nie mogą się poruszać.
Znak B-42 B-42
Koniec zakazów
Znak ten odwołuje wszystkie występujące wcześniej znaki zakazu.
Znak B-43 B-43
Strefa ograniczonej prędkości
Znak ten informuje, iż wjeżdżamy do strefy gdzie prędkość jest ograniczona wartością wyrażoną na znaku na wszystkich jego drogach.
Znak B-44 B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości Jest to odwołanie strefy ograniczonego prędkości.

Wymiary znaków zakazu

Na Polskich drogach stosuje się pięć grup wielkości znaków każdego typu (w tym znaków zakazu). Wyróżniamy następujące wymiary znaków drogowych:

  • Znaki wielkie (W) – umieszczane są jedynie na autostradach, przy jezdniach głównych. Muszą być dobrze widoczne przy dużej prędkości oraz z daleka. Z racji braku ograniczeń dyktowanych przez warunki drogowe, można umieścić bardzo duże znaki drogowe, które zapewnią doskonałą widoczność przy wysokich prędkościach w każdych warunkach pogodowych.
  • Znaki duże (D) – umieszczane są przy jezdniach głównych na drogach ekspresowych, na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym oraz na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym gdzie dopuszczalna prędkość nie przekracza 60 km/H. Zapewniają doskonałą widoczność nawet przy wyższych prędkościach podróżnych.
  • Znaki średnie (S) – najczęściej stosowane są na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich. Spotkać można je także na drogach powiatowych oraz na łącznicach dróg ekspresowych i autostrad. Ich optymalna wielkość oferuje dobrą widoczność przy średnich prędkościach ruchu drogowego.
  • Znaki małe (M) – Umieszczane jedynie na drogach gminnych. Znaki małe to także drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych. Ze względu na niewielką prędkość ruchu drogowego są wystarczającym rozwiązaniem na ten typ dróg.
  • Znaki mini (M) – są stosowane rzadko na polskich drogach. Najczęściej można je spotkać na wąskich uliczkach zabytkowych miast oraz na drogach obszaru zabudowanego gdzie warunki drogowe nie pozwalają na umieszczenie większych znaków. Są również stosowane w miejscach, gdzie większe znaki znacząco pogorszyłyby widoczność pieszych na przejściu dla pieszych. Czasami można je spotkać na tablicach kierujących oraz słupkach przeszkodowych.

Gdzie umieszczane są znaki zakazu?

Znaki zakazu stosowane są na większości polskich dróg w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w których kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Mają za zadanie ograniczenie lub całkowite zabronienie ruchu pojazdów w określonych miejscach.  Z całą pewnością prawo jazdy kategorii A lub prawo jazdy kategorii B czy również i prawo jazdy kategorii C świadczy o tym, ze znaki zakazu są nam znane. Obowiązują one od miejsca ich położenia aż do znaku odwołania lub najbliższego skrzyżowania (chyba że przepisy stanowią inaczej). Znaki zakazu regulują następujące warunki na drodze:

  • Ograniczenie wjazdu na drogę – stosowane w przypadkach ograniczonej nośności danego typu drogi, bądź w innych specyficznych miejscach (np. niski wiadukt).
  • Całkowite zamknięcie drogi – bardzo częsta sytuacja na polskich drogach. Najczęściej ma miejsce w przypadku dużego remontu danego odcinka drogi bądź nagłego, poważnego w skutkach wypadku.
  • Zakaz wykonywania określonych manewrów – stosowane w ruchu drogowym na każdym rodzaju drogi. Regulują takie czynności na drodze jak wyprzedzanie czy skręt w określonym kierunku.
  • Początek ruchu jednokierunkowego – znak zakazu określa tutaj zakaz wjazdu pojazdów z jednej strony drogi. Sytuacja często ma miejsce w centrach miast na małych oraz wąskich uliczkach.

Wszystkie znaki zakazu obecne na polskich drogach posiadają czerwoną obwódkę oraz czarny symbol na środku tarczy. Kształt znaków zakazu jest zawsze okrągły, a tło ich lica w większości przypadków jest białe.