ul. Fabryczna 110, Marki +48 570 290 260 biuro@gsszkolenia.pl

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

Rodzaje cystern wykorzystywanych w transporcie

    Jesteś tutaj
  • Home
  • Poradniki Rodzaje cystern wykorzystywanych w transporcie
cysterna

Rodzaje cystern wykorzystywanych w transporcie

24 lipca 2022 gsszkolenia Comments Off

Cysterny to zbiorniki, w których przechowywane i transportowane są różne substancje. Przewożone mogą być np. artykuły spożywcze, paliwa ciekłe, paliwa gazowe, substancje chemiczne, czy materiały stałe lub odpady. Od tego, co jest ładunkiem uzależniony jest rodzaj i budowa wykorzystywanej cysterny. Pamiętajmy, żeby kierować takim pojazdem należy posiadać prawo jazdy kategorii C oraz kategorii C+E.

Cysterna paliwowa

Cysterna paliwowa służy do bezpiecznego przewożenia paliw i smarów takich jak: oleje silnikowe, oleje transmisyjne, benzyna, paliwo diesel, gaz itp. Najczęściej transport przebiega między magazynami, stacjami paliw, zakładami przetwórczymi lub innymi odbiorcami.

Transport produktów ropopochodnych oraz innych substancji łatwopalnych i wybuchowych wymaga zachowania zwiększonego bezpieczeństwa. Stąd zastosowanie specjalnego środka transportu, jakim jest metalowa cysterna zamontowana na dwu- lub trzyosiowe podwozie naczepy. ściany takie cysterny są grube, a kształt najczęściej okrągły lub eliptyczny. Rzadko do takich celów wybierane są modele prostokątne lub o przekroju trapezowym. Cysterna może być jedno- lub wielokomorowa, a jej pojemność może liczyć do 50m3.

Nowoczesne cysterny paliwowe wyposażone są w pompy do wykonania wlewu i zlewu transportowanej substancji. Luki wlewu zaopatrzone są w odpowietrzane zawory, co zapobiega przenikaniu do środka innych domieszek. Ważnym elementem wyposażenia jest system czujników kontrolujący temperaturę, ciśnienie i objętość przewożonej substancji.

Cysterna do mleka

Cysterna do transportu mleka popularnie zwana mlekowozem może być wykorzystywana także do przewozu innych płynnych artykułów spożywczych, takich jak: woda mineralna, woda pitna, koncentraty soków, czy olej roślinny. Montowana jest na ramie klasycznego, ciężarowego podwozia samochodowego.

Bardzo istotną kwestią jest to, że jakość przewożonego ładunku, w tym przypadku mleka, zależna jest od warunków przechowywania. Problem ten rozwiązano dzięki izotermicznym parametrom zbiornika. Odpowiednia temperatura przechowywania mleka jest zachowana, dzięki warstwie termoizolacyjnej wbudowanej w ściany cysterny. Takie rozwiązanie umożliwia utrzymanie odpowiedniej temperatury przez około 10 godzin, nawet przy temperaturze zewnętrznej powyżej 30°C. Przed negatywnym wpływem warunków zewnętrznych chroni także sama zakryta konstrukcja nadwozia. Antykorozyjne pokrycie wewnętrznych ścian cysterny zabezpiecza ją przed możliwością utleniania przy kontakcie z przewożoną cieczą.

Nowoczesne mlekowozy są wyposażone w urządzenia chłodnicze, co pozwala wydłużyć czas, a tym samum również odległość transportu. Innym elementem wyposażenia jest system czujników, który mierzy temperaturę mleka lub innego płynu i zapisuje jego wartość.

Cysterna spożywcza

Cysterna spożywcza to naczepa-cysterna, w której przewożone są płyny i artykuły spożywcze, takie jak woda, olej roślinny, mleko, koncentraty soków, napoje alkoholowe itp.

Z uwagi na kontakt cystern z żywnością, której jakość wpływa na zdrowie i życie ludzi, podczas produkcji należy spełnić wszystkie obowiązujące normy sanitarne. Niedopuszczalne jest, aby materiałem komory cysterny a transportowaną substancją zachodziły reakcje chemiczne. Dlatego wewnętrzna powierzchnia posiada specjalną warstwę. Luki wlewne zapewniają hermetyczność cysterny i zapobiegają przedostaniu się nawet minimalnej ilości opadów atmosferycznych, czy kurzu.

Zdecydowana większość produktów spożywczych jest wrażliwa na temperaturę i łatwo może ulec zepsuciu się. Dlatego, jak w mlekowozach, podczas montowania cysterny, stosowana jest warstwa termoizolacyjna. Często naczepy-cysterny posiadają zamontowane systemy czujników, które kontrolują temperaturę. W nowoczesnych modelach montowane są także urządzenia chłodzące lub grzejące, które dodatkowo zabezpieczają transportowane substancje i wpływają na wydłużenie czasu transportu.