ul. Fabryczna 110, Marki +48 570 290 260 biuro@gsszkolenia.pl

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

Egzamin na prawo jazdy kategorii C / C+E

  Jesteś tutaj
 • Home
 • Poradniki Egzamin na prawo jazdy kategorii C / C+E
egzamin na prawo jazdy kategorii C

Egzamin na prawo jazdy kategorii C / C+E

19 sierpnia 2022 gsszkolenia Comments Off

Egzamin na prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej całkowitej masie przekraczającej 3,5 t.  Uzyskanie kategorii C+E pozwala na prowadzenie wyżej wskazanych pojazdów wraz z naczepą lub przyczepą.

Jak przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii C / C+E?

W świetle przepisów osoba ubiegająca się o uzyskane prawa jazdy kategorii C oraz C+E zobowiązana jest do zdania egzaminu na prawo jazdy kategorii B. W tym celu należy ukończyć kurs i uzyskać wynik pozytywny na egzaminie państwowym (część teoretyczna oraz praktyczna). Na kurs prawa jazdy kat. B można się zapisać najwcześniej na 3 miesiące przed 18 urodzinami.

W przypadku zapisu na kurs kat. C oraz C+E należy ukończyć 20 lat i 9 miesięcy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której kursant zdał egzamin z kwalifikacji wstępnej. Wówczas wystarczy mieć ukończone 18 lat. W niektórych starostwach uznawane jest zaświadczenie o uczestnictwie w kwalifikacji wstępnej. Czas jej trwania to 280 h.

Niezbędne jest otrzymane zaświadczeń psychologicznego oraz lekarskiego potwierdzających brak przeciwwskazań do prowadzenia samochodów ciężarowych. Należy również uzyskać profil PKK (profil Kandydata na Kierowcę). Kurs obejmuje 20 h zajęć teoretycznych oraz 30 h zajęć praktycznych.

Po ukończonym kursie kandydat przystępuje do egzaminu. Egzamin kat. C składa się z części teoretycznej (test) oraz praktycznej (jazda na placu manewrowym i w ruchu drogowym). W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z obu części wydawane jest prawo jazdy kat. C.

Osoba, która chce uzyskać prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać prawo jazdy kategorii C. Kurs na kat. CE obejmuje 25 h jazdy. Po jego ukończeniu kandydat na kierowcę, zapisuje się na egzamin. Ze względu na to, iż przystępował on do egzaminu kat. C, nie musi zdawać po raz kolejny części teoretycznej. Po otrzymaniu wyniku pozytywnego z części praktycznej (jazda na placu manewrowym i w ruchu drogowym) zyskuje uprawnienia na kat. CE.

Istnieje możliwość wykupienia kursu łączonego C / C+E. Wówczas wymogi zapisu na kurs są takie same jak na każdą z tych kategorii z osobna. Kurs łączony obejmuje 20 h zajęć teoretycznych, 20 h zajęć praktycznych samochodem ciężarowym oraz 25 h zajęć praktycznych samochodem ciężarowym z przyczepą. Po zakończeniu kursu łączonego kandydat na kierowcę zdaje jeden egzamin teoretyczny oraz dwa praktyczne. Jako pierwszy egzamin kat. C, jako drugi egzamin kat. CE.

Przebieg egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kategorii C

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. C przeprowadzany jest w formie testu. Następujące po sobie pytania wyświetlane są na ekranie komputera. Cały egzamin trwa 25 minut i zawiera 32 pytania. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 72, jednak uzyskanie minimum 68 punktów kończy się również wynikiem pozytywnym. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości.

Przebieg egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii C / C+E

Egzamin praktyczny kat. C podzielony jest na dwie części. Pierwsza odbywa się na placu manewrowym, druga w ruchu drogowym.

Jazda na placu manewrowym wygląda następująco:

 • Sprawdzenie tożsamości egzaminowanego (należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość).
 • Na początek należy wykonać czynności sprawdzające stan techniczny pojazdu. Osoba egzaminowana losuje dwa zadania. Pierwsze z nich to: sprawdzenie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego silnik, płynu wspomagającego układ kierowniczy lub poziomu oleju w silniku. Drugie polega na włączeniu wylosowanych świateł oraz sprawdzenia, czy działają poprawnie.
 • Kolejny etap to przygotowane do jazdy: dostosowanie fotela i kierownicy, regulacja lusterek, włączenie świateł i zapięcie pasów.
 • Następuje jazda po łuku do przodu i do tyłu. Nie można dotknąć tyczki ani najechać na linię, która ogranicza pas ruchu. Zatrzymanie musi nastąpić min. 1 metr od tej linii.
 • Kandydat na kierowcę losuje dwa zadania do wykonania spośród podanych manewrów: parkowanie skośne, prostopadłe (wjazd przodem, wyjazd tyłem lub na odwrót), równoległe lub ruszanie do przodu na wzniesieniu.

Jazda w ruchu drogowym obejmuje:

 • wyjazd z Ośrodka Egzaminacyjnego
 • jazda po drodze dwukierunkowej (jedno i dwujezdniowej) oraz jednokierunkowej
 • przejazd przez tory tramwajowe lub kolejowe
 • przejazd przez przejścia dla pieszych
 • przejazd przez skrzyżowania
 • wykonanie manewrów omijania, wymijania, zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy, wyprzedzania oraz zawracania na skrzyżowaniu
 • hamowanie.

Po zakończeniu egzaminu następuje powrót do ośrodka i jego omówienie.

Czas przewidziany na egzamin praktyczny kat. C to ok. 45 minut. Po popełnieniu przez egzaminowanego dwóch błędów lub doprowadzeniu do niebezpiecznej sytuacji w ruchu drogowym egzamin kończy się wynikiem negatywnym.

Przebieg egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii C+E

Egzamin kat. CE wygląda identycznie jak w przypadku kat C. Jedyną różnicą jest przeprowadzanie go na pojeździe z przyczepą.