ul. Fabryczna 110, Marki +48 570 290 260 biuro@gsszkolenia.pl

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

Jak założyć profil kierowcy?

profil kierowcy

Jak założyć profil kierowcy?

24 stycznia 2023 gsszkolenia Comments Off

Obecne prawo wymaga, aby przed rozpoczęciem procedury wyrabiania prawa jazdy, kandydat uzyskał tzw. profil kierowcy. Oficjalna jego nazwa to “Profil Kandydata na Kierowcę” (PKK). Czym właściwie jest? Jakie są wymagania do jego uzyskania? Ile kosztuje? Gdzie można go założyć?

Czym jest profil kierowcy?

Profil kierowcy (PKK) to dokument w formie elektronicznej, który zestawia wszystkie dane potrzebne do identyfikacji kierowcy. Dokument jest powiązany z unikalnym numerem pozwalającym na jego wyszukanie w systemie. Został on wprowadzony wraz z nowelizacją ustawy w dniu 19 stycznia 2013 roku. Od tego czasu wszystkie osoby, które chcą uzyskać prawo jazdy lub podejść do kursu i egzaminu, muszą zgłosić się z prośbą o jego utworzenie do odpowiedniego urzędu. Na pewno spora część uczestników również rozważa odbycie kursu na kategorię C i jest to oczywiście w przyszłości możliwe.

Do czego służy PPK? Pracownicy szkoły jazdy mogą odczytywać informacje z tego dokumentu oraz dopisywać do niego dane, redukując przy tym potrzebę ich drukowania na papierze. Oznacza to korzyść dla kandydata w postaci braku potrzeby noszenia teczki z dokumentami do WORD-u. Nie trzeba również odbierać niczego z powrotem i martwić się o możliwość zgubienia potwierdzeń o zdaniu egzaminu oraz przejściu szkoleń.

PKK składa się z danych, które przy uzyskiwaniu numeru należy potwierdzić innymi dokumentami. Do urzędu należy dostarczyć następujące rzeczy:

– dokument potwierdzający adres zameldowania;
– aktualne, kolorowe zdjęcie o wymiarach 35x45mm;
– orzeczenie psychologa wskazujące na brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Jeśli kandydat ma mniej niż 18 lat, musi posiadać zgodę rodziców, która zostanie wyrażona w obecności urzędnika. Osoby, które chciałyby wyrobić prawo jazdy nowej kategorii, muszą dostarczyć również aktualne prawo jazdy.

Urzędnik zbiera informacje, a następnie umieszcza je w systemie teleinformatycznym. Ma na to 2 dni robocze. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, możliwe jest, że uzyskasz numer PPK od razu. W przypadku nieprawidłowości lub nieaktualnych informacji lub złego zdjęcia, czas może się wydłużyć do momentu aż zostaną dostarczone prawidłowe rzeczy.

Jak wykorzystać swój profil kierowcy? Kandydat uzyskuje numer reprezentujący profil. Nie trzeba z nim nic robić. Ośrodek szkoleniowy uzyskuje do niego dostęp na podstawie informacji osobistych, takich jak PESEL i adres zameldowania.

Profil kierowcy – ile kosztuje?

Profil Kandydata na Kierowcę i jego numer są generowane bezpłatnie. Jest on ważny cały czas i nie ma potrzeby generowania go ponownie. Wystarczy jeden raz, aby korzystać z tego elektronicznego zbioru informacji. Opłaty państwowe czekają na kandydata dopiero, gdy ukończy on kurs i zakończy pomyślnie wszystkie egzaminy. Samo prawo jazdy kosztuje 100 zł i 50 gr, które jest poświadczone fizycznym dokumentem.

Gdzie wyrabia się profil kierowcy?

Profil kierowcy zakłada się przez Internet lub poprzez wizytę w jednym z urzędów w miejscu zamieszkania. W obu przypadkach konieczne jest dostarczenie wcześniej wspomnianych dokumentów. Jeśli kandydat chce złożyć dokumenty fizycznie, powinien udać się do miejsca zależnego od jego miejsca zamieszkania:

– w Warszawie – należy udać się do urzędu dzielnicy;
– w mieście na prawach powiatu – należy udać się do urzędu miasta;
– w innych miejscach – należy udać się do starostwa powiatowego.

Dokumenty może złożyć pełnomocnik za opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Może to zrobić również członek rodziny.

Składanie dokumentów w formie elektronicznej odbywa się poprzez konto na Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca (ESP PiK). Załóż konto w Skrzynce, a następnie kliknij link “Złóż nowy wniosek”, aby otworzyć formularz, w którym należy wprowadzić wszystkie potrzebne dane. Do tego procesu potrzebny jest profil zaufany ePUAP lub podpis kwalifikowany. Na samym końcu już tak naprawdę możemy również zostać kierowcą TIR-a jeżeli oczywiście uzyskamy niezbędne uprawnienia.